Workshop 18 november 2013

Den 18/11 hade Livsmedelsakademins Advisory board, ett studentnätverk/workshop baserat på frågor från ProVeg-projektet.

Resultatet av workshopen som byggde på kollageteknik (Costa mfl 2003) visade att studenterna kopplar ihop hållbar livsmedelsproduktion med etik, miljö, exklusivitet, och framtiden, men att på samma gång vara konkurrenskraftig. Det går inte att ändra något utan kunskap, och lagar och regler är viktiga att ha som styrverktyg. De kopplade också ihop att äta vegetariskt med bättre natur, bra för miljön runt omkring oss, hälsa, näring, naturen, rolig mat och smart val, men också med frustration: det blir svårare när det bara är vegetariskt.

 

Grupp 1 

 

Grupp 2

www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 09| E-post sophia.wassen@sp.se