ProVeg

Vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde

 

Många vegetabiliska livsmedel har naturligt låg halt av protein. Då många konsumenter strävar efter att minska sin köttkonsumtion kan det vara bra om det finns en produkt att tillgå utan animaliskt protein, men där man ändå kan få ett fullgott proteininnehåll i sin dagliga kost. Det finns även starka miljöskäl till att framställa vegetabiliska råvaror med högt proteininnehåll. Produktion av vegetabilier har generellt en avsevärt lägre miljöpåverkan än produktion av animaliska produkter.

ProVeg är ett Vinnovafinansierat projekt med syftet att ta fram en eller flera vegetabiliska produkter med högt proteinvärde. I strävan efter att nå långsiktig hållbarhet och en resurseffektiv livsmedelsproduktion vill vi utnyttja sidoströmmar från svenskodlade livsmedel.

 

Välkommen till seminarium om samarbetsmöjligheter med Nigeria

Inbjudan

 

 

Partners
 

 

 

 

 

 

 


www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 09| E-post sophia.wassen@sp.se